Prealbumin Testi


İnsan serumunun elektroforezinde albuminden önce geldiği için prealbumin olarak adlanırılan bu molekül, başlıca karaciğerde olmak üzere, beynin koroid pleksusunda ve pankreasta sentezlenen bir glikoproteindir. Prealbuminin diğer adı trasntüretindir ve taşıyıcı bir protein olarak görev görür. Tiroksin (T4), retinol bağlayıcı protein 4 (RBP+) ve A vitamininin taşınmasında rol alır. İnsanlarda prealbumin serum T4'ün yaklaşık %15'ini taşır.

Prealbumin serum konsantrasyonu karaciğerin sentez kapasitesini yansıtır ve çeşitli kronik ve enflamatuar koşullarda, beslenme durumunu değerlendirirken protein eksikliği ve malnütrisyonun biyokimyasal bir göstergesi olarak kullanılır. Prealbumin kısa süreli enerji alımı ile ilişkilidir ve kısa yarı ömrü (~ 2 gün) ve vücutta az bulunması nedeniyle, beslenme durumu ve hastalık aktivitesindeki akut değişiklikleri saptamak ve kronik hastalarda beslenme desteğinin etkinliğini izlemek için kullanılabilir.

Klinik yarar ve endikasyonlar

Dolaşımdaki prealbumin düzeyini ölçmek, kritik olarak hasta olan veya kronik bir hastalığı olan hastalarda protein malnütrisyonunun ve metabolik rezervin şiddetini ölçen hassas bir yöntemdir. Enflamasyonun malnütrisyon için bir risk faktörü olarak rolü giderek daha fazla kabul görmektedir. Prealbumin, C-reaktif protein gibi pozitif akut faz proteinlerinin tersine, enfeksiyon, yaralanma veya travma sonucu oluşan enflamasyona yanıt olarak serum seviyeleri azalan negatif akut faz reaktanıdır. Yaralanma veya hastalık, iştahı, gastrointestinal motilite, besinlerin sindirimi ve emilimini etkileyebileceğinden, böyle bir enflamatuvar süreç sıklıkla kötü bir dietle birlikte malnutrisyona yol açabilir.

Malnütrisyon, yara iyileşmesini ve bağışıklık sistemi işlevini bozarak ve hastalık, travma veya cerrahiden iyileşmeyi engelleyerek morbiditeyi artırır; ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir. Kronik enflamatuar hastalıklara sahip hastalarda subklinik beslenme bozukluklarının saptanması, böylelikle malnütrisyonun erken teşhisi, antienflamatuar ve beslenme terapilerinin zamanında uygulanması açısından önemlidir.

Serum prealbumin seviyesi genellikle 3-5 gün çok düşük besin alımından sonra (düşük nitrojen dengesinin halinde) azalır ve hidrasyon durumundan etkilenmemektedir.Serum prealbumin seviyesinin azalması fonksiyonel durum ve mortalite bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle hasta yaşlılarda ve çeşitli enflamatuar durumlarda protein durumu ve katabolik stres duyarlı bir biyomarkerleri:

a) Karaciğer disfonksiyonu

b) Oksidatif stres

c) Diyabet

d) Enfeksiyon

e) Habis tümör

f) Travma (ör. Yanıklar)

g) Kronik kalp hastalığı

h) Bağışıklık eksikliği (örn. HIV / AIDS)

ı) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

j) Enflamatuar barsak hastalığı

k) Nörodejeneratif hastalıklar

l) Hipertiroid durumları

m) Malabsorpsiyon sendromları (örn., Kistik fibroz, çölyak hastalığı, kronik pankreatit)

n) Hiperhomosisteinemi

Serum prealbumin aşağıdaki koşullarda yükselebilir:

a) Renal disfonksiyon veya yetersizlik (prealbumin normalde böbrekler tarafından degrade olur)

b) Hipotiroidi

c) Kortikosteroid tedavisi

d) Oral kontraseptif kullanımı

e) Yüksek doz NSAID'ler

Serum prealbumin konsantrasyonları klinik sonuçlarla ilişkilidir ve spinal kord yaralanması ve inme sonrası hastanın iyileşmesini öngördüğü gösterilmiştir. Serum prealbümininin sürekli izlenmesi, kronik enflamatuar hastalıkların şiddetini azaltmak için tedavilerin optimize edilmesine yardımcı olabilir.

Kısa süreli enerji alımı ve enflamasyonuna ek olarak, prealbumin seviyeleri yaş ve cinsiyete göre etkilenebilir:

Prealbumin seviyeleri 50-60 yaşından sonra kas kütlesi kaybı ile azalmaya başlar.

Erkekler kadınlardan daha yüksek seviyelere sahip olma eğilimindedir (30-33'e karşı 25-27 mg / dL).

Prealbumin Kesim Noktaları ve Yorumlama

Düşük Orta derecede düşük Optimal

≤ 17 mg/dL 18-21 mg/dL ≥ 22 mg/dL

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Düşük Doz Naltrekson

Naltrekson ile ilgili bilgilerimiz genellikle Farmakoloji derslerinden kalma opiat resptör antagonisti olması kadar sınırlıdır. Şahsen, kendi branşım gereği bu tür ajanlara daha yakın olmama ve bu kon