İmmünokimyasal Fekal Gizli Kan Testi

Fekal gizli kan, gizli veya makroskobik olarak görünmeyecek şekilde dışkıda kan bulunması olarak tanımlanır. İnflamatuvar bağırsak...

Gastrointestinal Patojenler Testi

Gastrointestinal Patojen Testi, enfeksiyöz gastroenteritin büyük bir çoğunluğundan sorumlu olan 22 bakteri, viral ve paraziter patojeni...

Helicobakter pylori Testi

Helicobakter pylori veya daha yaygın olarak bilinen adıyla H. pylori, dünya nüfusunun% 40-50'sinde mevcut olduğu tahmin edilen her yerde...

Maya Kültürü Testi

İnsan mikrobiyotası çoğunlukla bakteriyel türlerden oluşurken, herkeste bazı mantar türleri de mikrobiotada yer alır. Mikrobiotanın bu...

1
2