Helicobakter pylori Testi


Helicobakter pylori veya daha yaygın olarak bilinen adıyla H. pylori, dünya nüfusunun% 40-50'sinde mevcut olduğu tahmin edilen her yerde bulunan bir bakteridir. H. pylori enfeksiyonunun prevalansı ve insidansı coğrafya ve ırk açısından farklılık gösterir. Amerika Birleşik Devletleri'nde H. pylori prevalansı Hispaniklerde% 60, Afrikalı Amerikalılarda% 54 ve Kafkas ırkında % 20'dir.

Genel olarak, H. pylori ile enfekte hastalar asemptomatiktir; bununla birlikte, semptomlar mevcut olduğunda karın ağrısı ve şişkinlik, mide ekşimesi, bulantı, kusma, diyare ve ağız kokusu içerebilir. Ek olarak, çeşitli çalışmalar demir eksikliği anemisi ve H. pylori arasında potansiyel bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bunun açıklaması, kronik atrofik gastrit ya da eroziv gastrit nedeniyle gizli kan kaybına bağlı azalan demir emilimi ile ilişkili olabilir.

Mide ülseri vakalarının% 90'ına varan kısmında H.piloriye rastlanıldığından ve organizma, dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olan gastrik adenom ile nedensel ilişkisi nedeniyle kanserojen olarak sınıflandırılır.

H. pylori testi

Semptomatik hastalarda bakteri varlığını teşhis etmek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için H. pylori testi yapılmalıdır. Varlığını tespit etmek için önerilen ve en çok kullanılan testler H. pylori dışkı / fekal antijen testi ve üre nefes testini içerir. Dışkıda H. pylori antijeninin saptanması son yıllarda güvenilir, duyarlı ve spesifik bir yönteme dönüşmüştür. Rutin tanı veya tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için H. pylori antikor testi önerilmez.

Klinik yarar ve endikasyonlar

H. pylori enfeksiyonu için bir evreleme sistemi olmamasına rağmen, hastalık sürecindeki iyi tanımlanmış aşamalar arasında kronik gastrit, atrofik gastrit, displazi içine girebilen intestinal metaplazi ve gastrik adenokarsinom yer alır.

Bu nedenle, H. pylori enfeksiyonunu düşündüren semptomları olan hastalarda, H. pylori varlığının doğrulanmasına yardımcı olacak laboratuvar testleri önemlidir. Sadece H. pylori için pozitif test sonucu olan hastalar tedavi edilmelidir.


Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Bağırsak Sağlığının Önemi

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletlerinde kronik hastalıklar sağlık problemleri ve sonuçta hastalıklara bağlı oluşan sakatlıkların başlıca sebepleri olup gerçekte toplumdaki her 10 ölümden 7 sine

Firmicutes/Bacteroidetes Oranı Testi

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiotası bizim iyi olmamız için kesinlikle olmazsa olmaz bir şarttır. Bağırsak florası bağışıklık sistemimizi dengeler, fırsatçı organizmalardan korunmamızı sağlar, sindiremi

Calprotectin Testi

Calprotectin başlıca nötrofillerde üretilen, sitozolik proteinlerin %60'ını oluşturan kalsiyum ve çinko bağlayan küçük bir proteindir. Bağırsakta aktif enflamasyon, mukoza içine nötrofil akışına ve en