Tanısal Testler

Metabolik Profil

Sodyum

Potasyum

Klorid

Bikarbonat

Anyon açığı

Kalsiyum

Glikoz

BUN

Kreatinin

eGFR (Kreatinin temelinde)

BUN / Kreatinin Oranı

Albümin

Globulin

Albumin / Globulin Oranı

Bilirubin

Toplam Protein

Toplam Alkalin Fosfataz (ALP)

Alanin Transaminaz (ALT)

Aspartat Aminotransferaz (AST)

Magnezyumlu 

Fosfor

Sistatin, C,

GGT

Prealbumin