Tanısal Testler

Otoimmün Değerlendirme

Sistemik Otoimmünite

Anti-Nükleer Antikor (ANA) IFA ile Titer

ENA'lara Karşı Refleksli IFA Anti-Nükleer Antikor (ANA)

Anti-SM

Anti-RNP

Anti-SSA / Ro

Anti-SCI-70

Anti-Jo-1

Anti-dsDNA

Romatoid Artrit

Anti-CCP (3.1)

Romatoid Faktör

Ürik asit

Genel Bağışıklık Fonksiyonu

İmmünoglobulin G (IgG)

İmmünoglobulin A (IgA)

İmmünoglobulin M (IgM)

İmmünoglobulin E (IgE)