Tanısal Testler

İmmünokimyasal Fekal Gizli Kan Testi

Fekal gizli kan, gizli veya makroskobik olarak görünmeyecek şekilde dışkıda kan bulunması olarak tanımlanır. İnflamatuvar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit), divertikülit, peptik ülserler, polipler veya kolorektal kanser (CRC) dahil olmak üzere birçok potansiyel nedenden dolayı bağırsakta inflamatuar mukozal hasarın geç bir belirtisi olabilir. İnflamatuar barsak koşulları tedavi edilmezse kolorekta kansere yol açabilir

Guayac FOBT (gFOBT) dahil olmak üzere dışkı gizli kanın saptanması için kullanılan geleneksel yöntemler, yüksek bir doğruluk derecesi sağlamaz. İnsan hemoglobini tesbit etmede kullanılan immünokimyasal FOBT (iFOBT) veya fekal immünokimyasal test (FIT) gibi immünolojik testler daha doğrudur ve hastalar için özel diyet kısıtlamaları gerektirmez. Doktor tarafınca yapılan digital rektal muayene sırasında yapılan bir FOBT kolorektal kanser taraması için yeterli kabul edilmez.

IFOBT, kanın kolondan mı yoksa sindirim sisteminin diğer kısımlarına mı ait olduğunu göstermediğinden, kanamanın kaynağını belirlemek için ek testlerin pozitif bir sonuç vermesi gereklidir. Tüm kanserler veya poliplerde kanama olmaması nedeniyle, iFOBT kullanılarak gastrointestinal kanamanın erken saptanması, takip eden kolonoskopi / tedaviyi hızlandırabilir ve kolorektal kanamadan kaynaklanan mortaliteyi önemli ölçüde azaltabilir.

iFOBT tabanlı tarama programları, kolorektal kansere bağlı ölümlerde önemli bir düşüş sağlar.

Klinik yarar ve endikasyonlar

Kolorektal kanser en yaygın görülen üçüncü kanser çeşididir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) kadın ve erkeklerde kanser ölümün en sık üçüncü nedenidir. Gerçekte, 20 kişiden 1'i yaşamları boyunca kolorektal kanser tanısı alır. Amerikan Kanser Derneği, 2016 yılında 134.490 yeni kolorektal kanser vakası teşhis edilmesini ve kolorektal kanser nedeniyle 49.190 ölüm (günde 135 Amerikalı) beklentisi içerisinde.

CRC için risk faktörleri arasında yaş (CRC vakalarının% 90'ından fazlası 50 yaşın üzerindeki kişilerdir), aile öyküsü (CRC hastalarının% 75'inin aile öyküsü olmamasına rağmen) ve yaşam tarzı seçenekleri (örn. Sigara, zayıf beslenme, inaktivite, alkol ve aşırı kilolu olma sayılabilir. Son yıllarda, insidans oranları azalmakla birlikte (belki de sigara içme prevalansının azalması, antiinflamatuar ilaçların kullanımının artması ve 50 yaşın üstündeki hastalarda artmış tarama nedeniyle), gençlerde görülen insidans 50'den fazla yükseliş gösterdi.

Ortalama riskli kadınlar ve erkekler için Amerikan Kanser Derneği-ABD Çok Toplumlu Çalışma Grubu (ACS-MSTF), Amerikan Gastroenteroloji Koleji ve ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) tarafından 50 yaşında ve daha büyük olanlar için, yıllık Kolorektal kanser taraması için iFOBT önerilmektedir. Kolorektal kanser gelişme riski yüksek olan bireyler (örn., Afrikalı-Amerikalı etnik köken ya da aile öyküsü), daha genç yaşta taranmaya başlamalıdır. Hastalık erken bir dönemde tespit edilirse, sağkalım oranları ile tedavi daha az kapsamlı ve daha başarılıdır.

IFOBT,% 86 duyarlılık ve% 91 özgüllük ile kolorektal kanseri saptamak için oldukça hassastır - gelişmiş kolorektal neoplazileri ve kanseri tespit etmek için gFOBT'den daha yüksek bir duyarlılık, taranan popülasyonda kolonoskopik değerlendirme ihtiyacını önemli ölçüde azaltan kabul edilebilir bir özgüllüğe sahiptir.Bununla birlikte negatif bir sonuç, kolorektal kanser bulunma olasılığının çok düşük olduğunu göstermektedir. Diyet veya tıbbi kısıtlamaların olmaması ve sadece bir dışkı örneğinin (gFOBT ile üç örnekle karşılaştırılması) gerekliliği, hasta uyumluluğunu artırır.

iFOBT Kesim Noktaları ve Yorumlama

Negatif                                  Pozitif

< 100 ng Hb/mL                ≥ 100 ng Hb/mL